top of page

Voimalused

 

Mobiilsete seadmete tehnoloogia

Mitmed ettevõtted nõuavad tihtipeale nendelt ostetud konkreetsete seadmete kasutamist. Me arvame, et

te peaksite kasutama sellist seadet, mille kasutamine on mugav teie töötajatele. Seetõttu võite kasutada

mitte ainult mistahes „Android“ või iOS operatsioonisüsteemiga nutitelefoni, vaid ka „Android“

või iOS operatsioonisüsteemiga tahvelarvutit. Teie valvetöötajad ja juhid võivad süsteemi  

sisse logida mistahes ajal. „Sky-Track“ kasutajaliides on väga kergesti mõistetav. Sellega on väga lihtne

edastada teateid juhtumite kohta, koostada raporteid või kasutada GPS jälgimise eesmärgil.

 

GPS jälgimine

Teadke alati, kus on või olid teie töötajad konkreetsel ajal. Jälgige oma töötajaid minuti täpsusega kogu ööpäev  laua-, süle- või tahvelarvutis. Samuti võite liikuda ajas tagasi ja määrata kindlaks, kus sel ajal oli teie  

töötaja. See rakendus võimaldab jälgida üheaegselt mitut töötajat objektil või  erinevatel marsruutidel liikuvaid töötajaid. Samuti võite jälgida ühte töötajat kogu vahetuse kestel.

 

Teated juhtumite kohta reaalajas

Juhtumi korral saage töötajalt koheselt põhjalik ettekanne. fotod või helisõnumid

sündmuskohalt koos koordinaatidega kaardil. Kõik juhtumid võite sorteerida vaid mõne klikiga

või teostada otsingut liigi, kuupäeva või ettevõtte järgi. Seda rakendust kasutades pole sündmuse kohta  

informatsiooni kaotamise võimalust.

 

NF või QR kontrollpunktide süsteem

„Sky-Track“ kasutamisel on teie töö palju lihtsam – kasutate sissekanneteks vaid ühte seadet

juhtumite jaoks või NFC ning QR kontrollpunktide skaneerimiseks. Teil pole enam tarvis kasutada

vanu, ühe eesmärgiga, antennidega või ribakoodidega süsteeme. Nüüd piisab sellest ühest

universaalsest süsteemist. Marsruudi jälgimine toimub reaalajas, aga raportid genereeritakse

kogu vahetuse kestel ja seetõttu on neid lihtne jälgida. Digitaalsed jälgimisraportid saadetakse seadmest iga päev e-posti teel. Informatsioon salvestatakse ja seda on võimalik saata hiljem,

kui töötatakse kohas, kust andmete ülekandmine pole võimalik.

 

Marsruudid ja ülesannete kirjeldused

Planeerige patrullidele marsruudid koos mõne peatusega, aga klientidele esitage sissekanded, vormid,  

teated juhtumitest ja GPS jälgimise andmed – neid näeb vaid konkreetne klient.

Marsruudid võib kinnitada ühele töötajale, ekipaažile või järelvaatajale, et  

nad võiksid teostada kontrollimisi ja vajaduse korral reageerida.

 

Ühe nupulevajutusega võite töötajatele edastada ülesanded, juhised , värava- ja

signalisatsiooni koodid, kontaktandmed ohu korral või tähtsa informatsiooni objekti kohta.

 

Automaatsed teated igapäevaste toimingute kohta

Jälgige kergesti igapäevaste funktsioonide algust ja lõppu teatud objektil.  Näidake

kui palju aega töötaja viibis teatud objektil. Määrake konkreetne aeg, millal klient saab e-kirja

igapäevaste toimingute ja järelevalve raportitega, teadetega rikkumistest transpordivahendite  

parkimisel ja muu informatsiooniga. Vähendage väljaminekuid ja ajakulu

dokumentide saatmiseks kliendile e-posti või faksi teel. Otsustage, millised

raportid esitatakse kliendile, aga millised jäävad ettevõttele. Laske klientidel vaadata varasemaid

raporteid ja vorme internetiportaalis. Sorteerige kergesti andmeid töötaja, aja

(päeva) või sündmuse alusel.

 

Graafilised andmed ja analüüs

Meie klient võib näha graafiliselt kujundatud analüütilist informatsiooni töötaja tegevuse ja sündmuste kohta.

Aruandeid. Te ise valite, milline analüüs on teie ärile tähtis, jättes kõrvale

mittevajaliku informatsiooni ja liigsed andmed.

bottom of page